Privacy- en cookiebeleid

Onze gegevens:

Petite Jolie VOF

Karveelstraat 34, 8380 Zeebrugge
info@petitejolie.be
BE 0758.482.293
KBC BE32 7370 5321 9802

Privacybeleid

Lees deze Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.petitejolie.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Algemeen
Petite Jolie leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Petite Jolie stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Petite Jolie. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Petite Jolie kan gegevens van u op verschillende manieren vergaren.

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
• Zonder registratie, uw IP adres
• Uw profielnaam, wachtwoord, mailadres, logingegevens
• Bij registratie: inschrijven op onze nieuwsbrief, mailadres
• Via cookies
• Uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling
Bescherming van de privacy

Petite Jolie neemt de nodige stappen om de privacy van de klanten te waarborgen. Wanneer de klant gevoelige informatie doorgeeft, zal Petite Jolie alle redelijkerwijs te verwachten acties nemen om de veiligheid te waarborgen, door bijv. bankgegevens te encrypten. Petite Jolie neemt ook gepaste acties om de persoonlijke gegevens van de klant te beschermen.

Zo nu en dan moet Petite Jolie de naam en het adres van de klant doorgeven aan derden, om specifieke diensten of producten te kunnen leveren die zijn aangevraagd door de klant. Petite Jolie zal de persoonlijke informatie van klanten nooit doorgeven aan andere bedrijven of individuen voor marketing doeleinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Samen met ons aangepast privacybeleid, is dit de basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens aan de hand van onze systemen.


Aanpassingen aan uw gegevens
Om de effectiviteit en kwaliteit van de diensten van Petite Jolie te verbeteren , is het belangrijk dat de klant Petite Jolie op de hoogte houdt van veranderingen in de naam, adresgegevens en het e-mailadres van de klant. De klant kan zijn/haar persoonlijke gegevens aanpassen door deze mee te delen aan ons via mail: info@petitejolie.be. De handigste manier om jouw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar je jouw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat (smartphone, tablet, …) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en de website te informeren over uw eerdere activiteiten (bv. taalkeuze, …). De server van de website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw computer of mobiel apparaat staan.

Principieel is er een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies. Tijdelijke cookies blijven enkel voor een bepaalde tijd op de computer van de gebruiker , vb. zo lang de gebruiker op de website surft of zolang de browser geopend is. Permanente cookies blijven opgeslagen op de harde schijf tot wanneer ze actief verwijderd worden door de gebruiker.

Het gebruik van cookies beïnvloeden

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm.