Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 –Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 - Verzending

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 13 – Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 14 – Geboortelijsten

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Petite Jolie Boutique is een merknaam van :

Petite Jolie VOF

Karveelstraat 34

B-8380 Zeebrugge

Ondernemingsnummer: 0758.482.293

Bankrekeningnummer: BE32 7370 5321 9802 (BIC: KREDBEBB)

Algemeen e-mail: info@petitejolie.be

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien, samen met de bevestiging van bestelling of ten laatste bij de levering, een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

ARTIKEL 3: ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact, PayPal, Ideal en bankoverschrijving. Online betalingen verlopen via een beveiligde provider Mollie. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Bestellingen waarbij betaling per overschrijving gekozen is, zijn pas definitief wanneer wij de betaling ontvangen en verwerkt hebben.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmand. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Thuisbezorging of mogelijkheid tot afhalen. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling voltooien”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief, tenzij de betaling per overschrijving gebeurt.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden (behalve voor maatwerk artikelen, zie artikel 4.2). Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Aangezien wij ook maatwerk verkopen, is het niet altijd mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Indien dit het geval is, zal het duidelijk aangegeven worden op de productpagina. Enkele voorbeelden zijn: Artikelen met een naam of andere tekst/gravure, hanglampen op maat, adresborden, muurtekeningen, etc...
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. Cadeaubonnen kunnen niet geruild worden en zijn 1 jaar geldig vanaf aankoopdatum.
 6. Artikelen in solden of aangekocht met korting kunnen niet geruild worden.
 7. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Kledingstukken of schoenen die bevuild, berookt, gewassen of hersteld zijn kunnen niet teruggenomen worden. Fopspennen, bijtringen en speenkoorden kunnen omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen worden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking en labels, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. Indien wij vermoeden dat het artikel beschadigd werd door jou, reeds gebruikt is of als de reden ongegrond is behouden wij ons het recht tot weigering van ruiling.
 8. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Je kan ze ook altijd terugbrengen naar ons, mits het maken van een afspraak vooraf.
 9. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Petite Jolie, Karveelstraat 34, B-8380 Zeebrugge. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan Petite Jolie, Karveelstraat 34, B-8380 Zeebrugge:

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

ARTIKEL 5: DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 3. Bij aankoop van een solden artikel kan hier geen kortingscode meer op gebruikt worden, kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. Een cadeaubon kan wel gebruikt worden bij aankoop van een solden artikel.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden, alsook overschrijving op onze bankrekening en een cadeaubon van Petite Jolie.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
 3. Bij het aanvragen van een zakelijke factuur kunnen wij de vermelding geven van een “relatiegeschenk”. Zodoende niet alle details op de factuur vermeld dienen te worden.

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar wettelijke garantie, tenzij de fabrikant een langere garantietermijn voorschrijft. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
 4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 5. Een artikel valt niet onder garantie in de volgende gevallen: Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met de toestemming van ons of de fabrikant zijn verricht. Indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is. Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Indien de beschadiging is ontstaan door een externe oorzaak (vb. vallen, bliksem, stroomstoring, etc.). Indien er gebruik is gemaakt van niet passende randapparatuur, accessoires of consummables (bijvoorbeeld andere dan voorgeschreven inktcartridges in een printer).
 6. Een artikel kan worden teruggezonden op jou kosten. Wij dragen zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd met het defecte product, een kopie van de rekening en het garantiebewijs mee teruggestuurd worden.
 7. Wanneer na controle van de technische dienst blijkt dat het artikel niet defect is, dan zullen er steeds bestekkosten worden aangerekend.

ARTIKEL 8: LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afleveren van goederen omwille van foutief ingegeven informatie. Je hebt dan uiteraard geen recht op terugbetaling.
 3. Wie een bestelling plaatst op deze website, kan de artikelen thuis laten leveren, bij ons afhalen of desgevallend bij een afhaalpunt van onze transporteur afhalen.

Afhalen bij Petite Jolie

Wanneer je voor deze formule kiest, bespaar je op de leveringskosten. Wij rekenen jou immers niets extra aan. Je kan zelf bepalen op welke weekdag.

Levering aan huis

Indien de bestelling binnen de door de transportdienst vastgelegde grenzen valt, kunnen we de artikels ook thuis of op een ander adres laten leveren. Bestellingen boven 75 euro worden GRATIS verzonden binnen België en naar Nederland.

Voor verzendingen naar andere landen zijn de kosten op aanvraag.

 1. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op het leveringsadres binnen 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshopstock is, wordt het aangeboden op het leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren je over de leveringstermijn in de bevestingsmail van bestelling.
 2. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten.
 4. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door jou werden ontvangen.
 5. Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om de transportkosten te verhogen indien de totale omvang en/of het totale gewicht niet aan de standaard beantwoorden. Met standaard afmeting wordt bedoeld: de omtrek (= 1 x lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte) mag max. 3 meter bedragen, met langste lengte kleiner dan 1,50 meter. Het maximumgewicht per colli bedraagt 30 kg.
 6. Wij behouden ons het recht voor bestelde artikelen in deelzendingen te leveren en te factureren.

ARTIKEL 9: VERZENDING

 1. Voor het verzenden van de artikels van de webshop maken wij gebruik van de diensten van Bpost, DPD en/of PostNL.
 2. Door gebruik te maken van de optie om het pakket (of de pakketten) te verzenden verklaar je kennis te hebben genomen van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden door één van bovenvermelde transporteur, zie artikel 9.1, en deze te aanvaarden.
 3. Indien het pakket zwaarder weegt dan 30 kg, de omtrek groter is dan 3 meter of de langste zijde groter is dan 1,50 meter, gelden andere tarieven dan het standaardtarief. Bij de verwerking van de bestelling zal in dat geval een van de medewerkers van Petite Jolie contact opnemen met jou vooraleer het pakket op te sturen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbende liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 12: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via email op info@petitejolie.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

ARTIKEL 13: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij gebruiken persoonsgegevens om je diensten te verlenen en jouw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij jouw gegevens om je te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met jou te communiceren, je diensten en ondersteuning te verlenen, om je op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde website op maat te maken. Soms worden jouw gegevens gebruikt om contact met je op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Petite Jolie. Wij bieden je de gelegenheid om voorkeuren voor jouw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie. Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door onze financiële partners of door ons zelf en worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten te verlenen, tenzij je ons vraagt jouw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.
 2. Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die je ons verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, call-centers of openbare evenementen zoals beurzen of seminaries.
 3. Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van onze website. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.
 4. Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven je toegang tot jouw gegevens, waarbij we zullen pogen je on line toegang te geven zodat je jouw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van je privacy en om veiligheidsredenen proberen we jouw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat je toegang krijgt tot jouw gegevens. Bepaalde gedeelten van deze website zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id's.
 5. De handigste manier om jouw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar je jouw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

ARTIKEL 14: GEBOORTELIJSTEN

 1. Wanneer een artikel speciaal aangekocht wordt voor de beheerder van de lijst dient deze verplicht gekocht te worden.
 2. Als de lijst geannuleerd wordt door onmacht redenen (stilgeboorte, miskraam,...) kan deze gewoon geannuleerd worden en hoeft de klant hier niets van te kopen, er wordt ook geen schadevergoeding aangerekend.
 3. Indien de lijst wordt stopgezet om deze op een andere plaats te leggen dienen de artikelen die speciaal voor deze klant besteld zijn opgekocht te worden, seizoenskleding die opzij gelegd werd voor de geboortelijst moet dus ook gekocht worden.
 4. Van het totale verkochte bedrag van de geboortelijst krijgt de beheerder 10% van dat bedrag tegoed voor een aankoop op onze webshop of het opkopen van de rest van de lijst.
 5. Bent u bevallen of in verwachting van een meerling? Dan krijgt u 15% van het verkochte bedrag tegoed voor een aankoop op onze webshop of het opkopen van de rest van de lijst.
 6. Wie een bestelling plaatst van deze lijsten, kan de artikelen thuis laten leveren, bij ons afhalen of desgevallend bij een afhaalpunt van onze transporteur afhalen.

Download hier onze Algemene Voorwaarden in pdf.